Serwer alarmów

Jeśli panele pracują w sieci, istnieje możliwość wyświetlania alarmów na wszystkich panelach w sieci i zatwierdzania ich z dowolnego panelu.

Dystrybucja alarmów

Funkcja umożliwia wysyłanie informacji o alarmie za pośrednictwem e-mail, sms lub drukarki.

Tło

Każdy ekran może być używany jako tło przez inne ekrany w danym projekcie.

Wykresy

Wybór między czternastoma różnymi wykresami i trendami zarówno 2D jak i 3D.

Wymiana danych

Wymiana danych w czasie rzeczywistym z kontrolerami czołowych marek.

Język skryptowy C#

Daje możliwość dopasowania pojedynczej akcji, lub całej aplikacji, przy użyciu języka skryptowego C#.

Serwer FTP

Umożliwia pobieranie plików do panelu operatorskiego ze zdalnie podłączonego komputera.

Import/Export biblioteki komponentów

Spójny projekt, z współpracownikami lub dostawcami, zrealizowany poprzez opcję udostępnienia biblioteki elementów.

Importowanie modułu skryptowego

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji IX, przez importowanie skryptu z niestandardowych funkcji, dokonane przez niezależnych programistów.

Importowanie komponentów firm zewnętrznych

Możliwość pobrania bibliotek gotowych elementów innych firm.

Multikontroler

Jeden panel może być połączony do kilku kontrolerów, co pozwala tej samej aplikacji HMI, na uruchomienie dwóch sterowników.

Serwer OPC UA

Panele mogą być serwerami lub klientami. Mogą komunikować się ze sobą za pomocą sieci dostępnych w panelu, lub za pomocą sieci produkcyjnej, czy też przez system biznesowy działający w firmie.

Generator raportów

Generacja raportów oparta jest o Microsoft Exel. Istnieje opcja zapisu raportu w pliku Exel lub wydruku.

Zapasowa karta SD

Zapis kopii danych na dodatkową kartę SD. Prosty transfer danych z jednego panelu na drugi.

SQL

iX obsługuje standard SQL, zapewniając komunikację, pobieranie i zarządzanie danymi w systemach relacyjnych baz danych.

Web server

Korzystając z web serwera, można zaprojektować wygląd strony internetowej i dostęp do informacji przechowywanych na panelu, z dowolnej lokalizacji.