Nasze oprogramowanie umożliwia komunikację przemysłową. Pociąga to za sobą stosy protokołów dla sieci polowych i Industrial Ethernet, OPC Toolkits, Serwery i oprogramowanie pośredniczące jak również narzędzia konfiguracyjne i biblioteki.

Software_635x198_EN