SDS-Automatyka wspólnie z przedstawicielem Beijer panem Sander de Bear przeprowadziła z końcem listopada na uczelni Akademii Marynarki Wojennej prezentację grupy nowych paneli X2. W obszernej części spotkania pokazany został pracownikom naukowym szkoły, wybranej grupie studentów, oraz zaproszonym gościom software do programowania paneli. Został on, z uwagi na swoją przyjazną zarówno dla użytkownika jak i programisty prostotę, szybkość oraz eliminację błędów, oceniony bardzo przychylnie przez słuchaczy. Cała seria X2, w szczególności, panele posiadające certyfikaty morskie, wywarła na pracownikach uczelni oraz zaproszonych gościach bardzo pozytywne wrażenie.