Kursy z zakresu CANBUS

Teraz oferujemy również w Polsce !!!

Jednodniowe kursy z zakresu CAN (Controller Area Network)

Program kursu

 • CANBUS – charakteryzacja standardu, krótka historia
 • Warstwowa struktura CAN (model OSI)
 • Warstwa fizyczna – co łączy urządzenia CAN
 • Warstwa łącza danych – jak wygląda ramka
 • Warstwa aplikacji – wspólny język różnych urządzeń
 • Kilka uwag praktycznych, jak uniknąć częstych problemów
 • Prezentacja małej sieci CANopen z prezentacją narzędzia Analyser firmy SOFTING
 • Diagnostyka sieci CAN w oparciu o CANbus Tester 2:
  • Budowa i interfejsy CBT2
  • współpraca z oscyloskopem
  • cały wachlarz konektorów i zaślepek do testowania okablowania
  • Sposób testowania okablowania z wykorzystaniem CBT2.
CBT2 pozwala na wykrycie:

 • brakujących lub za dużo terminatorów na szynie
 • zbyt długiej szyny i/lub dołączenia szyny
 • uszkodzenia lub niepewnego sterownika szyny
 • podwyższoną rezystancję kontaktów (np. spowodowanych zimnym lutem lub starzeniem)
 • chwilowe przerwy na szynie (szczególnie w okablowaniu ruchomym)
 • kabli narażonych na silne zakłócenia
 • Zestaw mierzonych parametrów szyny
  • poziomy napięć na liniach CAN_L i CAN_H
  • przebieg czasowy w/w linii
  • czasy narastania i opadania sygnału
  • przerosty i tętnienia napięcia szyny
  • status szyny
  • obciążenie szyny
  • ramki błędów szyny
 • Obsługa programu do CBT2
  • przełączanie trybów pracy na: budowę segmentu szyny, pomiar wszystkich punktów sieci, pomiar jednej stacji, pomiar z wyzwalaczem
  • pasek informacyjny
  • stan rejestru błędów
  • wydruki, eksport danych i raporty
 • Przebieg przykładowych pomiarów
  • test okablowania
  • skanowanie szybkości transmisji
  • skanowanie pojedynczej stacji
  • nagrywanie i monitorowanie
  • pomiar wszystkich stacji i wyświetlanie szczegółów dla wybranej stacji
  • pomiary z wyzwalaczem na wybranych parametrach
 • Monitorowanie protokołów CANbus i protokołów wyższych poziomów
  • możliwość odbioru i nadawania ramek CANbus oraz CANOpen, DeviceNet i SAE-J1939
  • krótki pokaz dla CAN i CANOpen.

Najbliższe terminy kursów:
Do ustalenia.
Ilość miejsc ograniczona. Inne terminy na zapytanie.

Cena kursu:
1020,00 PLN netto/osobę
W cenie zawarty jest jednodniowy kurs oraz napoje i posiłek ciepły.

Miejsce kursów:
Siedziba naszej firmy:
ul. Ostrowskiego 30,
53-238 Wrocław

Pomagamy przy rezerwacji miejsc hotelowych

Kursy przewidziane są dla:
Projektantów systemów sterowania i programistów, serwisantów, osób z działów utrzymania ruchu, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych i pragnących poznać lub pogłębić wiedzę na temat magistrali przemysłowej CANBUS.

Kursy wyjazdowe:
Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie Zamawiającego. Terminy do uzgodnienia. Stosowną ofertę złożymy po otrzymaniu od Państwa zapytania.

Chętnie służymy wszelkimi wyjaśnieniami:
SDS-Automatyka Sp.J.
ul. Ostrowskiego 30
50-238 Wrocław
tel. 071-3390441
tel/fax: 071-3390488

E-mail: biuro@sds-automatyka.pl; osoba prowadząca sprawę: Markus Popławski