TRACEABILITY SYSTEM – ŚLEDZENIE PROCESU

 

 

Śledzenie i możliwość lokalizowania produktów w trakcie trwania całego łańcucha procesów produkcyjnych staje się normą w dzisiejszy czasach. Systemy Traceability umożliwiają sprawdzenie kompletnej historii konkretnego produktu na każdym etapie produkcji, sprzedaży, użytkowania. Informacje o użytych półproduktach, partii materiałów, każdym krytycznym etapie procesu produkcyjnego są przechowywany dla każdego produktu. Na każdym etapie produkcji system Traceability dba o poprawny przepływ produktów. Dopuszczenie produktu do kolejnego etapu procesu wymaga aby wszystkie poprzednie procesy zostały zakończone pomyślnie. Daje to możliwości szybkiego wyeliminowania wadliwego produktu oraz pomaga w eliminowaniu wąskich gardeł procesu. Dobrze skonstruowany System Traceability nie tylko umożliwia spoglądnięcia wstecz ale również daje pewność, że każdy wyrób gotowy przeszedł wszystkie zaplanowane wcześniej procesy produkcyjne.
Identyfikowalność jest szczególnie istotna tam gdzie wykrycie ewentualnych wad produktu na późniejszym etapie produkcji pociąga za sobą wysokie koszty. Daje również możliwość szybkiego dotarcia do wszystkich produktów dla których wcześniej założona norma jakościowa okazałą się niewystarczająca. Możliwe jest wtedy prześledzenie identycznych lub podobnych produktów dla których istnieje duże prawdopodobieństwo defektu.
Posiadamy w swojej ofercie kompletny systemem Traceability który opiera się na rozbudowanym redundantnym systemie bazodanowym, autorskim silniku aplikacji oraz przyjaznym dla użytkownika interfejsie. System ten jest w pełni skalowany dzięki czemu umożliwia dostosowanie się do różnych wymagań i potrzeb klienta.
Posiadamy również w swojej ofercie możliwość wdrożenia technologii znakowania jak i odczytu identyfikatorów produktu. Dzięki systemom takim jak RFID lub sytemu kodów QR czy DMC w szybki i pewny sposób jesteśmy w stanie oznaczyć i zidentyfikować dany produkt.

Możliwości naszego systemu nie ograniczają się jedynie do standardowych funkcjonalności systemów Traceability. Obok typowych raportów informujących o historii produktu dostępne są również raporty o całym procesie produkcyjnym lub interesującym nas fragmencie.

Możliwe jest również balansowanie linii na podstawie informacji o czasach cyklu zarówno maszynowego jak i operatora.

Dzięki identyfikowalności operatorów, możliwe jest przypisanie dla każdego produktu listy operatorów, którzy brali udział w procesie produkcyjnymi.

System nasz umożliwia:

• Śledzenia produktu na każdym etapie produkcji
• Definiowania konkretnej ścieżki procesu dla każdego typu produktu
• Możliwość naprawy oraz ponownej walidacji produktu
• Zarządzenia parametrami procesu (receptury)
• Możliwość produkcji mieszanej
• Monitorowania procesu produkcyjnego

 

Zrobotyzowane maszyny i stanowiska produkcyjne

Gdy liczy się powtarzalność oraz duża precyzja i szybkość alternatywą dla typowych układów wykonawczych maszyn stają się różnego rodzaju roboty przemysłowe. Możliwość pełnej integracji stanowiska montażowego z robotem pozwala w znacznym stopniu usprawnić oraz przyspieszyć proces produkcyjny. Dzięki współpracy ze światowymi producentami robotów przemysłowych jesteśmy w stanie zbudować maszyny odpowiadające konkretnym potrzebom klienta.

 

Wizyjne stanowiska kontrolno – pomiarowe

Walidacja paramentów procesu jak i samego produktu jest kluczem do szybkiego reagowania na każdą niedoskonałość wyrobu gotowego. Dysponując systemami wizyjnymi jesteśmy w stanie skontrolować nawet najbardziej wymagające parametry.
Brak kontaktu fizycznego z mierzonym produktem daje nam pewność, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu.
Duże doświadczenie z systemami wizyjnymi takich firma jak Keyence czy Cognex, umożliwia nam wykonać nawet najbardziej skomplikowane inspekcje.

Stanowiskowe wyświetlacze operatorskie

Duża rotacja pracowników oraz szybko zmieniające się procesy produkcyjne stanowią dla operatora maszyny duże wyzwanie. Aby uniknąć pomyłek stanowiska pracy wyposażane są w coraz większą liczbę instrukcji oraz wzorców postępowania. Dla niedoświadczonego operatora sprawne obsługiwanie maszyny oraz odnajdywanie potrzebnej instrukcji może przysporzyć kłopotów i zmniejszyć efektywność pracy.
Naprzeciw temu problemowi wychodzi AtManual. Jest to produkt przeznaczony do wyświetlania precyzyjnych instrukcji postępowania dla operatora. Dzięki integracji z maszyną czy też linią produkcyjną, aplikacja wyświetla prawidłowe instrukcje postępowania w czasie cyklu produkcji. Instrukcje odpowiadają aktualnie produkowanemu produktowi minimalizując możliwość pomyłki operatora.