hima lifecycleBezpieczeństwo to wynik powiązanego działania

ANALIZA SPECYFIKACJI

Oferujemy kwalifikowane usługi inżynierskie, wzajemnie dostosowane do wszystkich faz cyklu trwania bezpieczeństwa . HIMA posiada potrzebne do tego Safety-Know-how. Możemy przejąć zarówno część zadań jak i wykonanie całego projektu i pracujemy zarówno z użytkownikiem końcowym jak i z grupą EPC. MAC i z producentami DCS.

PLANOWANIE

Przy ścisłej współpracy z Klientem wykonujemy kompleksowe zadania . Tworzymy koncepcję  budowy systemu, ( koncepcja regulacji, blokad, wyłączników bezpieczeństwa, układu automatyki).  W oparciu o konsultacje z Państwa specjalistami od technologii tworzymy najbardziej optymalny system bezpieczeństwa począwszy od czujników poprzez system sterowania skończywszy na elementach wykonawczych. Nasze wieloletnie doświadczenia wykorzystujemy do stworzenia dla Państwa zestawu wymogów EMSR. Nasi inżynierowie , z odpowiednimi certyfikatami, wykonają programowanie, integrację np. z istniejącymi systemami DCS. HIMA pomoże Państwu sprawdzić dokładnie wymogi PFD każdego poziomu SIL. Do tego należą również szczegółowe sprawozdania-SIL które ujmują naprawy oraz przez UDT przewidziane testy kontrolne. Pomaga to w póżniejszej fazie ustalić harmonogram prac serwisowych oraz przeglądów technicznych.

MONTAŻ

Nasi specjaliści wykonują również dla Państwa instalację systemu bezpieczeństwa. Podczas uruchomienia sprawdzamy wszystkie funkcje bezpieczeństwa . Całość systemu jest dokładnie sprawdzana również ze względu na zaplanowany i zaprogramowany sposób obsługiwania obiektu przez przeszkolony do tego celu personel.

WALIDACJA

Site Acceptance Test (SAT) oaz próbne uruchomienie obiektu to walidacja obiektu którą również wykonują nasi inżynierowie dla Państwa.

HOTLINE

Do Państwa dyspozycji jest prowadzony przez HIMA 24-godzinny hotline przez 365 dni w roku. Prowadzimy analizę usterki, doradzamy jak usunąć usterkę z pełną poradą techniczną. Ponad 70 usterek można usunąć poprzez kontakt telefoniczny.

24-godzinna gotowość świadczenia usług serwisowych u Państwa na miejscu.

24-godzinna dostawa części zapasowych .

SZKOLENIA

Dla uzyskania stosownych kalifikacji z zakresu techniki bezpieczeństwa HIMA oferuje szeroki zakres szkoleń zarówno projektantów, serwisantów czy działu utrzymania ruchu. Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie firmy  HIMA w Niemczech. Chętnie służymy informacjami z tego zakresu .