Nowe idee dla nowych możliwości

Systemy HIMA chronią obiekty w ponad 80 krajach światowych potentatów w takich gałęziach jak: wydobycie ropy i gazu, przemysł chemiczny, farmaceutyczny czy przemysł energetyczny. W kolejnictwie , logistyce i w przemyśle maszynowym HIMA wyznacza nowe kierunki bezpieczeństwa i rentowności.

Kolejnictwo

Dla bezpiecznych rozwiązań w kolejnictwie do tej pory wprowadzano własną technikę. Przyszłość należy do nowoczesnych rozwiązań COTS-(Commercial-off-the-shelf)

Logistyka i maszyny

Inżynierowie HIMA , przy ścisłej współpracy z Użytkownikiem stworzyli różne rozwiązania bezpieczeństwa np. dla: przenośników dużych obiektów, taśmociągów dla przemysłu i dla portów lotniczych.