Oprogramowanie konfiguracyjne dla falowników BFI

BFI Tools to potężne oprogramowanie komputerowe do uruchamiania napędu i tworzenia kopii zapasowych parametrów. Standardowa funkcjonalność narzędzia BFI Tools pozwala bezpłatnie edytować parametry w czasie rzeczywistym i komunikować się z siecią, a także przesyłać, pobierać i przechowywać parametry. Dzięki rozszerzonej funkcjonalności, proste programowanie funkcji PLC zapewnia podstawowe funkcje sterowania bez konieczności stosowania zewnętrznego sterownika PLC.

Więcej informacji: https://www05.beijerelectronics.com/en/Products/frequency-inverters/software