CODESYS jest wiodącym niezależnym od sprzętu programem rozwoju IEC 61131-3 na rynku. Standard branżowy w sterowniku i programowaniu PLC, CODESYS idealnie pasuje do oprogramowania iX – mogą łatwo wymieniać dane i mieć podstawowe podobieństwa, zarówno pod względem otwartości, jak i komunikacji.

Więcej informacji: https://www.beijerelectronics.com/en/Products/software/CODESYS___control