Features Windows®CE
5.0 Core
Windows®CE 5.0
Professional Plus
Windows®
embedded CE 6.0
Web-Server tak tak tak
VNC-Server tak tak tak
FTP-Server tak tak tak
RAS-Server nie tak tak
Telnet tak tak tak
ActiveSync File Transfer
(USB, RS232C, Ethernet)
tak tak tak
P (Remote Desktop Protocol) nie tak tak
Internet Explorer 6 nie tak tak
Registry editor tak tak tak
WordPad nie tak tak
Mouse Zeiger nie tak tak
USB-Keyboard-Treiber tak tak tak
HP-Printer-Treiber
(COM, Ethernet, USB)
tak tak tak
Bluetooth USB-Stick support
(Keyboard, Mouse, Modem, Network)
nie tak tak
WLAN Support (CF-Card, USB-Stick) tak tak tak
Files: Word, Exel, Powerpoint, PDF nie tak nie
VIPA Startup-Manager tak tak tak