eATMtManager
Skonfiguruj i użyj- przesyłanie danych między systemami przedsiębiorstwa i sterownikami.

tManager® Enterprise Appliance TransactionModules (eATM®) umożliwiają dwukierunkową wymianę danych między systemami korporacyjnymi i ControlLogix a innymi sterownikami. Dodatkowo, są alternatywą sprzętu do rozwiązań opartych na VB scriptingiFactoryTalkTransaction Manager. Moduły tManager umożliwiają dwukierunkową wymianę danych do pobrania receptur i instrukcji produkcyjnych, przesłania historii produktu lub monitorowania sprzętu. Adaptery (złącza), są dostępne dla różnych baz danych i innych metod połączenia, takich jak Java Message Services (JMS). Sterowniki są dostępne dla Allen-Bradley, Siemens i Schneider PAC / PLC.

Zobacz więcej

Skonfiguruj i użyj – transfer danych między Allen-Bradley ControlLogix i innymi sterownikami.

cATM® Controller Appliance Transaction moduły umożliwiają transfer danych między większością sterowników Allen-Bradley PLC/PAC i wybranych modeli z Siemens, Modicon (cATM-HP) oraz Bailey INFI 90/Net90 dla cATM-BLY90.Te uniwersalne moduły oferują szybką i łatwą konfigurację. Natomiast intuicyjne narzędzia konfiguracyjne z funkcją – drag and trop – pomoże Ci wybrać i skonfigurować wymianę danych, bez konieczności programowania. Niezaprzeczalnymi zaletami modułów, są także niższe koszty sprzętu i instalacji, ponieważ dostępne są one w obudowie ControlLogix. W rezultacie, urządzenia te są praktycznie bezobsługowe, nie wymagają bieżącej aktualizacji pakietu serwisowego.

Zobacz więcej

Moduł ControlLogix Serwer OPC UA.

eATM® (Enterprise Appliance Transaction Module) OPC UA Server daje możliwość podłączenia lokalnego ControlLogix do klientów OPC UA.
Stosowanie modułu ControlLogix Serwer OPC UA, daje użytkownikowi szeroki zakres możliwości, takich jak, np.:

  • wymianę danych pochodzących z produkcji,
  • pobranie receptur i instrukcji produkcyjnych,
  • przesłanie historii produktu,
  • monitorowanie sprzętu.

Zobacz więcej

Niestandardowe obliczenia w obudowie ControlLogix.

Moduły SAM pozwalają pisać własne programy, a następnie uruchomić je w obudowie ControlLogix. Szybki i wygodny dostęp do danych, odbywa się za pośrednictwem dostępu ControlLogixbackplane oraz dwóch portami Ethernet. Rozszerzoną pamięć i zakres rozmiarów CompactFlash można sobie wybrać tak, by jak najlepiej pasowały do aplikacji. OEM, integratorzy systemów oraz zaawansowani użytkownicy końcowi, wykorzystują moduły SAM, do uruchamiania aplikacji na magistrali ControlLogix. Natomiast transfer danych, do i od ControlLogix, bezpośrednio na jego płycie bazowej.

Zobacz więcej

Bramki aplikacji –wieloprotokołowe

Wszechstronne zastosowanie bramki do integracji danych z bazą danych maszyny.

echocollect e jest bramką do zastosowań przemysłowych, zapewniającą nowoczesne rozwiązania dla zarządzania danymi procesowymi. Oferuje on łączność dwukierunkową, w czasie rzeczywistym pomiędzy PLC i bazą danych oraz bezpośrednią łączność z OPC UA i OPC Classic. Dodatkowo, funkcjonalność obejmuje internetową wizualizację danych, jak również lokalne rejestrowanie danych.

Zobacz więcej

Wszechstronne zastosowanie bramki do integracji danych z bazą danych maszyny.

echocollect r/m jest bramką do zastosowań przemysłowych, zapewniającą nowoczesne rozwiązania dla zarządzania danymi procesowymi. Oferuje on łączność dwukierunkową, w czasie rzeczywistym pomiędzy PLC i bazą danych oraz bezpośrednią łączność z OPC UA i OPC Classic. Dodatkowo, funkcjonalność obejmuje internetową wizualizację danych, jak również lokalne rejestrowanie danych.

Zobacz więcej

Bramki aplikacji – jednoprotokołowe

Wbudowany Serwer OPC UA bramka dla Siemens PLC.

dataFEEDuaGate SI jest łącznikiem do Siemens PLC, który może być zintegrowany, w nowych lub istniejących instalacjach, zapewnia też funkcjonalność serwera OPC UA. Umożliwia on realizację łatwej i bezpiecznej łączności danych z systemami zarządzania wyższego poziomu, takich jak: ERP, MES lub SCADA. datafeeduaGate SI łączy kompaktowe rozmiary, ze sprawdzonym w przemyśle sprzętem.

Zobacz więcej