MODUŁY LICZNIKÓW/SSI

Nr zamówieniowy Opis Do pobrania

250-1BA00

FM 250 – moduł licznika
licznik 2x32Bit (AB), do 1MHz,
DO 2xDC 24V, 1A

Dokumentacja:
Podręcznik:
Więcej:

250-1BS00

FM 250S – SSI-moduł
1xSSI, RS422, 12/24 Bit,
600KBaud, DO 2xDC 24V, 1A

Dokumentacja:
Podręcznik:
Więcej:

MODUŁY DO POZYCJONOWANIA

Nr zamówieniowy Opis Do pobrania

253-1BA00

FM 253 – moduł do pozycjonowania
silniki krokowe, 1 osiowe, RS422,
oddzielenie galwaniczne,
DI 3xDC 24V, DO 2xDC 24V, 1A

Dokumentacja:
Podręcznik:
Więcej:

254-1BA00

FM 254 – moduł do pozycjonowania
slinik krokowy, 1 osiowy,
en koder inkrementalny,
RS422, oddzielenie galwaniczne,
DI 3xDC 24V, DO 1xDC 24V, 1A

Dokumentacja:
Podręcznik:
Więcej: