TD-Wizard

 • Narzędzie do parametryzacji VIPA TD 03
 • TD-Wizard-hasło ochronne
 • Całkowite zabezpieczenie zdefiniowanych w TD-Wizard parametrów
 • Możliwość importu generowanych w STEP®7  HW-Manager DB’s
 • Przejecie danych czasowych i zmiennych z CPU
 • Jezyk angielski i niemiecki
 • Bezpłatnie w połączeniu z VIPA TD 03
 • systemy: Windows 2000 i XP

WinNCS

 • parametryzacja/konfiguracja PROFIBUS-DP- i Ethernet w VIPA PLC i procesorach komunikacyjnych
 • administrowanie funkcji sieciowych w ethernecie
 • rozpoznanie i przedstawienie wszystkich użytkowników w lokalnej sieci TCP/IP
 • pojedyńcze i całkowite zobrazowanie polaczeń TCP/IP
 • obszerny zakres sttatusów
 • Test i diagnoza poprzez Standard Web-Client w połaczeniu ze sterownikiem PLC VIPA
 • Zarządzanie dostępem przez liste adresów TCP/IP
 • Funkcje importu plików VIPA GSD i plików GSD innych producentów
 • systemy: Windows 98SE/ME/NT/2000/XP

WinCoCT

 • Konfiguracja sieci CANopen z komponentami VIPA
 • Graficzna obsługa
 • Jezyk niemiecki i angielski
 • Prędkośc do 1MBaud
 • Konfiguracja do 127 CANopen-Slaves
 • systemy: Windows 2000 i XP

OP-Manager

 • narzędzie do parametryzacji VIPA OP 03 i CC 03
 • przejrzyste i intuicyjne narzędzie
 • zintegrowana symulacja Offline
 • jezyki: niemiecki, angielski, hiszpański, francuski i włoski
 • przesyłanie parametrów złączem Standard PC-RS232C do VIPA OP 03 i CC 03 kablem „Green Cable”
 • systemy: Windows 2000 i XP