• Programowanie w AWL, FUP i KOP
 • Zintegrowany program do analizy PLC
 • Zintegrowany program do symulacji Offline PLC
 • Graficzne przedstawienie hardware i symulacji
 • Import i Export programów  S7® Siemens
 • Połączenie online via MPI-Adapter, Ethernet TCP/IP i  VIPA „Green Cable”
 • Wyświetlanie planu rozmieszczenia, struktury programu i listy krosowej,
 • Przejrzysty protokół
 • Automatyczne wprowadzenie symboliki, paramterów i zmiennych DB
 • Szybka konfiguracja sprzętowa systemów 100V, 200V, 300V, 300S, 500S inkl. modułySPEED-BUS i moduły sterownika S7®-300 Siemensa
 • Konfiguracja Profibus-DP Siemensa i VIPA
 • Diagnoza sieci Profibus-DP
 • Konfiguracja połączeń TCP dla VIPA Ethernet
 • Systemy: Windows 98SE/ME/2000/XP